Nortzuk gara

Oporrak Bakean programa antolatu ahal izateko beharrezkoa da kide ezberdinen parte-hartzea. Izan ere, oso antolaketa konplexua duen proiektua da eta erakunde saharar eta euskal erakundeen arteko koordinazio sakona behar du:

 1. Harrera familiak: Haur sahararrak udan, Euskal Herrian dauden bitartean, harreran hartzen dituzten familiak dira. Zu izan zaitezke horietako bat!
 2. Elkarte edota Udalak: Udalerri edo lurralde bakoitzean programa garatzeaz arduratzen dira, eta harrera familiekin zuzeneko harremana izaten dute.
 3. Oporrak Bakean lan taldea: Lan talde honetako kideak dokumentazioa eta kudeaketa orokorrak koordinatzeko arduradunak dira.
 4. Fronte Polisarioaren Ordezkaritza Euskadin: Euskal erakunde eta erakunde sahararren arteko zubi lanak egitearen arduraduna da, azken hauek Euskadin duten ordezkaria izanda.
 5. SEADeko Gazteria Ministerioa: Errefuxiatu kanpamentuetan Vacaciones en Paz programaren kudeaketaren arduraduna da, udan bidaiatzen duten haurren familia biologikoekin harreman zuzena duena.
 6. Familia sahararrak: Familia sahararrek modu boluntarioan parte hartzen dute programa honetan, eta haien seme-alaben osasuna eta egoera hobetzeko helburuarekin Euskal Herrira uda pasatzera bidaltzen dituzte.

Oporrak Bakean lan taldea

Oporrak Bakean lan taldea 2009an sortu zen, Fronte Polisarioak Euskadin duen Ordezkaritzaren eskariz. Haren helburua programaren kudeaketa hobetzea eta parte hartzen duten Elkarte eta Udalen arteko koordinazio sakonagoa lortzea da.

Lan taldeko kideak hurrengoak dira:

 • Hiru lurralde historikoetako (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) boluntarioak.
 • Fronte Polisarioaren Ordezkaritza.
 • Euskal Fondoa.

Lan taldearen zereginak hurrengoak dira:

 • Errefuxiatu sahararren kanpamentuetako arduradunekin programaren koordinazioa bultzatzea.
 • Urteko lan kronograma prestatzea.
 • Urtero, haurren zerrendak osatzea, Elkarte eta Udaletako arduradunen eskarien arabera.  
 • Errefuxiatu kanpamentuetan Euskadiko haurren zerrendak kudeatzen dituen arduradunari urteroko zerrendak bidaltzea.
 • Zerrendetan haurrak gehitu edo kentzeko eskariak aztertzea, Elkarte eta Udalen eskariak jarraituz.
 • Beharrezko dokumentazioa Elkarte eta Udalei bidaltzea, eta behin horiek beteta, dena jaso eta antolatzea.
 • Foru Aldundietako Adingabekoen Babeserako Sailean txosten eskaria egitea, behin aldeko txostena jasota haurren bisa eskatu ahal izateko.
 • Gobernuaren azpiordezkaritzan bisak eskatzea, horretarako Aldundietako aldeko txostenak eta familien dokumentazio eta txostenak bidaliz.
 • Gobernuko Euskadiko azpiordezkaritzaren dokumentuak Saharar Gobernuari helaraztea, bisa kolektiboen onarpenerako.
 • Haur guztien osasun dokumentuak Osakidetzarekin tramitatzea, umeek osasun arreta izan dezaten. Elkarte eta Udaletara haien bitartez etorriko diren haurren dokumentazioa bidaltzea (osasun txartela).
 • PADIaren baimenak tramitatzea (odontologia).
 • Haurren oftalmologia dokumentuak tramitatzea.
 • Beharrezkoak diren aseguruak kudeatu eta kontratatzea.
 • Haurren agiri pertsonalak egitea.
 • Dokumentazio guztia prest dagoenean, boluntario talde bat errefuxiatu sahararren kanpamentuetara bidaiatzen du, haur bakoitza bisitatu eta beraien dokumentazioa emateko. Bidai horretan Euskadiko taldea kanpamentuetan koordinatzen duen arduradunarekin azken zehaztasunak lotzen dira, haurren irteera baino lehenago.
 • Aena, muga-polizia eta Iberiari baimenak eskatzea, haurren harrera eta uda amaierako irteera antolatu ahal izateko.
 • Loiuko polikiroldegia eta haurrak bertaratzeko autobusak eskatzea, kanpamentuetatik heltzen direnean haurrak artatu eta zonaldeka banatzeko.
 • Elkarte eta Udal bakoitzera joango diren haurren banaketa antolatzea.
 • Haurrak Euskal Herrian dauden bitartean, lan taldeak beraien irteera prestatzen du: zerrendak, dokumentazioa, Loiuko aireportuko baimenak, eta abar. Elkarte eta Udalekin haurren irteera koordinatzen da.
 • Behin haurrak kanpamentuetara bueltatzen direnean, urteko jarduna baloratu egiten da, akatsak aztertu eta hobekuntza proposamenak kudeatzen dira, programak urtetik urtera hobera egin dezan.

Lan taldea urte osoan zehar lan egiten du, programaren kudeaketa euskal erakunde eta kanpamenduetako arduradunekin koordinatuz. Lan talde honek EZ du tokiko Elkarte edo Udalen antolaketa propioan eragiten.

Oporrak Bakean lan taldearekin harremanetan jartzeko Harremana orrira jo dezakezu.

Elkarte eta Udal Antolatzaileak

Oporrak Bakean programan parte hartzeko gertuen duzun Elkarte edo Udalarekin kontaktatu dezakezu. Jarraian zonalde, herri eta hiri ezberdinetako Elkarte eta Udalen kontaktu zerrenda bat uzten dizugu.

Elkarte eta Udalen konpromisoak

Oporrak Bakean programa Elkarte eta Udal ezberdinek kudeatzen dute. Hurrengoak dira haien ardurak:

 • Haien udalerri edo zonaldean Oporrak Bakean programa kudeatu.
 • Haurren ongizatea bermatu.
 • Proiektuaren informazioa zabaldu, harrera familia berriak lortzeko.
 • Harrera familiak hautatu.
 • Familiei programari eta harrerari buruzko beharrezko informazioa eman.
 • Haurren eta harrera familien elkarbizitzaren jarraipena egin.
 • Haien listako haurren ardura hartu. Familia bat bilatu haientzat edo, halakorik topatu ezean, haien bidaia eta ostatua finantzatu.
 • Bidaiaren kostua estaltzeko bidea bilatu, begiraleak‚Ķ Fronte Polisarioaren Euskadiko Ordezkaritzak markatutako aurrekontuaren arabera.
 • Familietan haurrarekin sortzen diren arazoei irtenbidea bilatu.
 • Aurreikusi gabeko egoeren aurrean koordinatu eta irtenbidea bilatu.
 • Lurralde bakoitzeko Oporrak Bakean arduradunekin harreman jarraia izan.

Fronte Polisarioa

Agintari sahararrak dira Oporrak Bakean (Vacaciones en Paz) programaren antolaketaren arduradun, zeinen bitartez errefuxiatu kanpamentuetatik kanpo uda pasatzeko aukera ematen dieten bost mila haur baino gehiagori (gehienak Estatu espainiarrean). Oporrak Bakean-i dagokionez, Fronte Polisarioaren Euskadiko Ordezkaritzak kudeatzen du programa SEADeko Gazteria Ministerioarekin, eta haurrak euskal familietan dauden bitartean beraien ongizatearen bermea da.

Fronte Polisarioaren konpromisoak

Fronte Polisarioaren Euskadiko Ordezkaritzaren ardura eta konpromisoak hurrengoak dira:

 • Programan parte hartzeko baldintzak ezarri eta urtez-urte bidaiatuko duten haurren hautaketa egitea.
 • Haurrak Euskal Herrian dauden bitartean horien guraso agintea izan (patria potestad), eta haurren ongizatea bermatu. Horregatik, bakarrik Fronte Polisarioak Euskadin duen Ordezkaritzak onartu ditzake haurrei eman beharreko tratamendu medikuak edota egin beharreko ebakuntzak eta, hortaz, berebizikoa da harrera familiek adingabekoaren egoeraren berri ematea.
 • Haurren garraioa kudeatzea, helburura heldu arte.
 • Bisak eta salbuespen egoerak kudeatzea, Elkarte eta Udalekin koordinatuz.