Elkarte eta udalen konpromisoak

Oporrak Bakean programa elkarte eta udal ezberdinek kudeatzen dute. Hurrengoak dira haien ardurak:

 • Haien udalerri edo zonaldean Oporrak Bakean programa kudeatu.
 • Haurren ongizatea bermatu.
 • Proiektuaren informazioa zabaldu, harrera familia berriak lortzeko.
 • Harrera familiak hautatu.
 • Familiei programari eta harrerari buruzko beharrezko informazioa eman.
 • Haurren eta harrera familien elkarbizitzaren jarraipena egin.
 • Haien listako haurren ardura hartu. Familia bat bilatu haientzat edo, halakorik topatu ezean, haien bidaia eta ostatua finantzatu.
 • Bidaiaren kostua estaltzeko bidea bilatu, begiraleak… Fronte Polisarioaren Euskadiko Ordezkaritzak markatutako aurrekontuaren arabera.
 • Familietan haurrarekin sortzen diren arazoei irtenbidea bilatu.
 • Aurreikusi gabeko egoeren aurrean koordinatu eta irtenbidea bilatu.
 • Lurralde bakoitzeko Oporrak Bakean arduradunekin harreman jarraia izan.